บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริหารงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

 

 

                    

 
saoha.co.th,บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, เสาร์ห้า, เสาร์5, Saoha, Saohaengineering, งานระบบ, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล ,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง ,รับเหมา รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, งานระบบ,http://www.saoha.co.th, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาติดตั้งงานประกอบอาคาร, AIR, Sanitation system,ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร, ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, งานระบบวิศวกรรม ,EE, วิศวกรรมไฟฟ้า,ผู้รับเหมางานระบบ                     saoha.co.th,บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, เสาร์ห้า, เสาร์5, Saoha, Saohaengineering, งานระบบ, ระบบไฟฟ้า, ไฟฟ้า, สุขาภิบาล, ปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง, ระบบสุขาภิบาล ,เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง ,รับเหมา รับเหมาติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, งานระบบ,http://www.saoha.co.th, บริษัทรับเหมาก่อสร้าง, รับเหมาติดตั้งงานประกอบอาคาร, AIR, Sanitation system,ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร, ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า, งานระบบวิศวกรรม ,EE, วิศวกรรมไฟฟ้า,ผู้รับเหมางานระบบ
 

งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร : บริการติดตั้งงานระบบในอาคารโรงงาน, สำนักงานและอาคารพักอาศัย ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

 • ระบบไฟฟ้า (ELECTRICAL SYSTEM)
 • ระบบกราวด์และระบบป้องกันฟ้าผ่า (GROUDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM)
 • ระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคาร (ACCESS CONTROL SYSTEM)
 • ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV SYSTEM)
 • ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM SYSTEM)
 • ระบบเสาอาคารโทรทัศน์รวมและจานดาวเทียม (MATV & SMATV SYSTEM)
 • ระบบเสียงประกาศ (PUBLIC ADDRESS SYSTEM)
 • ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE SYSTEM)
 
 
 

งานวิศวกรรมเครื่องกล : บริการติดตั้งงานระบบในอาคารโรงงาน, สำนักงานและอาคารพักอาศัย ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้

 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (AIR CONDITION & VENTILATION SYSTEM)
 • ระบบสุขาภิบาล (SANITARY SYSTEM)
 • ระบบดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM)

==================================================================================================================

ลูกค้าของเรา 

 
เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                       เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                        เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                           เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                 เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                  เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์        
เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                      เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์              เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                    เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                       เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                    เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์        
          เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                                 เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                 เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                       เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์               เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์         
      เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                       เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                           เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                                  เสาร์ห้า,งานระบบประกอบอาคาร,ระบบไฟฟ้า,http://www.saoha.co.th,ประปา,แอร์                             
 
                                                                                                                                     
 

บริษัท เสาร์ห้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด รับติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

รับติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา-สุขาภิบาลและดับเพลิง,ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ บริหารงานโดยวิศวกรมืออาชีพ

Engine by shopup.com